Contact

Monitor Milenium Sp. z o.o.
st. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk

Phone.: + 48 573 053 622
Email: sekretariat@monitormilenium.pl

NIP: 5892018117 REGON: 361697850
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000561644

If you have a question or want us to call you back, send us a message